FILHARMONIE SLAVIE

2010 / studie jihočeské filharmonie / spolupráce s Ateliér 8000